Đức Giáo Hoàng kêu gọi các linh mục hãy rập khuôn bản thân họ theo Đức Kitô

Vatican (MAS) – Vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ với các linh mục và sinh viên của Trường Cao Đẳng Giáo Hoàng Mexico tại Rôma.

Nói với những người hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Vatican, Đức Giáo Hoàng nhắc về những cuộc gặp gỡ mà Ngài có trong Chuyến Tông Du Mexico năm 2016, những cuộc gặp gỡ mà một cách nào đó được đổi mới mỗi năm với việc cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ Guadalupe tại Vatican.

Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận những thách đố cho việc truyền giảng cho Mexico và toàn bộ lục địa Châu Mỹ giữ nạn dịch Covid-19, mà Hiệu Trưởng – Cha Victor Ulises Vasquez Moreno – đã nhấn mạnh trong bài diễn văn của Ngài trước Đức Giáo Hoàng thay mặt những người hiện diện.

Cái nhìn yêu thương, dịu dàng của Thiên Chúa

Dưới ánh sáng của nhiều thách đố khác nhau, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các vấn đề ngày nay đòi hỏi các linh mục hãy rập khuôn bản thân họ theo Chúa và cái nhìn yêu thương mà qua đó Ngài chiêm ngắm chúng ta.

“Bằng việc rập khuôn cái nhìn của chúng ta với của Ngài, cái nhìn của chúng ta sẽ được biến đổi thành cái nhìn của sự dịu dàng, hoà giải và huynh đệ”, Đức Giáo Hoàng giải thích.

Ngài nhấn mạnh là chúng ta cần có “cái nhìn của sự dịu dàng” mà qua đó Thiên Chúa nhìn vào các vấn đề của chúng ta vốn đang tiêm nhiễm xã hội, gồm “bạo lực, những bất bình đẳng xã hội và kinh tế, sự phân cực, sự tham nhũng và sự thiếu niềm hy vọng đặc biệt nơi người trẻ”.

Theo đó, Đức Giáo Hoàng nói Đức Trinh Nữ đóng vai trò như một tấm gương, phản chiếu tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa, đón nhận mọi người mà không có sự phân cách qua sự dịu dàng mẫu tử của Mẹ.

“Một sự rập khuôn sâu thẳm hơn với Vị Mục Tử Nhân Lành sẽ đánh thức nơi mọi linh mục một lòng thương cảm đúng đắn, cả cho đàn chiên được uỷ thác cho mình và cho những người đã đi lạc”, Đức Giáo Hoàng nói. Chỉ bằng cách để cho bản thân được rập khuôn theo Chúa mà lòng bác ái mục vụ sẽ được gia tăng và không ai sẽ bị loại trừ khỏi số đông và lời cầu nguyện của Giáo Hội.

Hơn thế nữa, Ngài nói thêm, “điều này sẽ ngăn chúng ta khỏi việc tự nhốt bản thân chúng ta ở nhà, ở văn phòng hoặc các thói quen của chúng ta, và khích lệ chúng ta đi ra để gặp gỡ con người, chứ không đứng yên”.

Sự hoà giải

Khi đối diện với các khó khăn xã hội, những khác biệt lớn lao và sự tham nhũng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh về tầm quan trọng của cái nhìn hoà giải.

Ngài nhấn mạnh rằng điều này sẽ làm cho chúng ta “có khả năng cùng nhau đan dệt những sợi chỉ mà chúng ta đã làm cho suy yếu hoặc cắt đứt trong tấm vải đa sắc của các nền văn hoá vốn tạo thành một nền tảng tôn giáo vã xã hội của một quốc gia, khi chú ý, trên hết, đến những người bị loại trừ vì những cội rễ thiểu số của họ hoặc tính chất tôn giáo đặc biệt phổ biến của họ”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh thêm rằng các mục tử được mời gọi để giúp tái thiết lại các mối quan hệ tôn trọng và xây dựng giữa con người, các nhóm và các nền văn hoá trong một xã hội, khi mời gọi mọi người hãy “để cho bản thân họ được Thiên Chúa hoà giải”, và dấn thân họ cho sự khôi phục công lý.

Tình huynh đệ

“Thời hiện tại của chúng ta đang mời gọi chúng ta phải có một cái nhìn huynh đệ”, Đức Giáo Hoàng nói. “Những thách đố mà chúng ta đối diện đang quá rộng đến nỗi chúng vượt ra khỏi nền tảng xã hội và thực tại toàn cầu hoá có liên hệ với các mạng lưới xã hội và truyền thông xã hội.

Chính vì lý do này mà, “cùng với Đức Kitô, Vị Tôi Trung và Mục Tử, chúng ta phải có khả năng có một tầm nhìn về toàn thể và về sự hiệp nhất, vốn thúc đẩy chúng ta tạo ra tình huynh đệ và giúp chúng ta nhấn mạnh các điểm kết nối và tương tác nơi tâm hồn của các nền văn hoá và cộng đoàn giáo hội”.

Tầm nhìn này cũng tạo ra sự hiệp thông và sự sự dự phần huynh đệ vốn dẫn dắt người tín hữu đến chỗ tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta, và trở thành những người xây dựng một thế giới mới trong sự cộng tác với người thiện chí.

Để có thể thấy theo cách này, Đức Giáo Hoàng giải thích, “chúng ta cần ánh sáng của niềm tin và sự khôn ngoan của những người biết cách ‘bỏ dép ra’ để chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa, và, từ cách tiếp cận này, đọc được các dấu chỉ của thời đại”. Đồng thời, chúng ta cần phải ý thức về những khiếm khuyết và sai lỗi cá nhân và cộng đồng của chúng ta mà chúng ta cần phải chỉnh sửa trong đời sống của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng, để cho điều này xảy ra, “thì thật không thể thiếu để hoà hợp các chiều kích học thuật, thiêng liêng, con người và mục vụ của việc đào luyện”.

“Chúng ta được mời gọi dể không coi thường những cám dỗ thế tục vốn có thể dẫn chúng ta đến sự hiểu biết cá nhân không đủ, đến những thái độ tham chiếu bản thân, chủ nghĩa tiêu thụ và nhiều hình thức xâm lăng các trách nhiệm của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đào sâu cội rễ của niềm tin, lòng sùng kính Đức Mẹ

Kết thúc bài diễn văn của Ngài, Đức Thánh Cha khích lệ người nghe đừng thất bại việc đào sâu cội rễ niềm tin mà họ nhận lãnh trong nhiều giáo hội địa phương khác nhau của họ, vốn xuất phát từ một tiến trình phong phú của sự hội nhập của Tin Mừng.

Ngài nhắc nhớ họ rằng Mẹ Guadalupe, mà hình ảnh của Mẹ được tôn kính trong nhà nguyện của Cao Đẳng, sẽ nhắc nhớ chúng ta về tình yêu của Con Mẹ là Đấng làm cho chúng ta trở thành những người thông phần vào chức linh mục của Ngài. “Do đó chúng ta có thể hướng đến Mẹ và xin điều mà chúng ta cần, khi biết rằng Mẹ đặt chúng ta dưới bóng cánh và sự chở che của Mẹ”.

Khi xin lời cầu nguyện cho bản thân Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xin phúc lành của Thiên Chúa và phó thác hàng giáo sĩ Mexico và cộng đồng Cao Đẳng Mexico cho Mẹ và Thánh Cả Giuse, mà năm nay đang cử hành mừng Ngài, và Ngài là “khuôn mẫu về sự dự phần vào mầu nhiệm cứu chuộc với việc phục vụ âm thầm và khiêm nhường”.

Âu Dương Duy (Vatican News)