Đức Giáo Hoàng

  • Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Hiển Linh 2021

    Tác Giả Tin Mừng Mát-thêu nói cho chúng ta biết rằng các Đạo Sĩ, khi họ đến Bêlem, “thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt 2:11). Thờ phượng Chúa thì không dễ gì; đó không phải là việc chỉ xảy ra. Việc này đòi hỏi một sự trưởng thành thiêng liêng nhất định và là hoa trái của một thời gian dài trong hành trình nội tâm.