Skip to main content
Bậc Đáng Kính Giáo Hoàng Pius XII (Getty)

Toà Thánh Vatican sẽ mở văn khố mật về Đức Giáo Hoàng Pius XII

Vatican, 05/03/2019 (MAS) – Toà Thánh Vatican sẽ mở các văn khố mật về Đức Giáo Hoàng Pius XII, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố.

Đức Giáo Hoàng Pius đã dẫn dắt Giáo Hội qua Thế Chiến II, nhưng đã đối diện với sự chỉ trích vì không lên tiếng cách mạnh mẽ hơn về Đức Quốc Xã. Những người cổ võ nói Đức Pius đã hoạt động phía sau bức màn để cứu người Do Thái, và rằng việc kết thúc tình trạng trung lập của Toà Thánh đã gây nguy hại đến công việc ấy.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Toà Thánh Vatican sẽ mở các văn khố vào ngày 02/03/2020. “Giáo Hội không sợ lịch sử”, Ngài nói, thêm rằng di sản của Đức Pius trở thành chủ đề cho “một số thị phi và cường điệu”.

Triều đại giáo hoàng của Ngài gồm “những thời khắc khó khăn trầm trọng, những quyết định mang tính đớn đau của sự cẩn trọng mang tính con người và Kitô Giáo, mà một số có thể xuất hiện như sự cẩn trọng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Thay vào đó, các quyết định của Ngài có thể được coi là những nỗ lực “để thắp sáng, trong những giai đoạn tăm tối và tàn bạo nhất, ngọn lửa của những sáng kiến nhân đạo, của chính sách ngoại giao kín ẩn nhưng năng động”. Uỷ Ban Người Mỹ Do Thái đón nhận quyết định này.

Rabbi David Rosen, Giám Đốc Quốc Tế của Vụ Liên Tôn của nhóm, đã cho Reuters biết: “Thật đặc biệt quan trọng là các chuyên gia từ các viện tưởng niệm Diệt Chủng tại Israel và Hoa Kỳ đánh giá cách khách quan tốt nhất có thể hồ sơ lịch sử của thời kỳ khủng khiếp nhất ấy, để nhìn nhận cả những thất bại cũng như là những nỗ lực tích cực được thực hiện trong giai đoạn Shoah”.

Âu Dương Duy (Catholic Herald)